Privacyverklaring Animatiestudio Groei

Animatiestudio Groei, gevestigd te Arnhem Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Animatiestudio Groei acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe Animatiestudio Groei uw gegevens verzamelt en gebruikt.

In deze Privacyverklaring legt Animatiestudio Groei uit welke persoonsgegevens zij verzamelt en gebruikt en met welk doel zij dat doet. Animatiestudio Groei raadt u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de website https://www.animatiestudiogroei.nl en gerelateerde websites en diensten waaronder mailservices en betaalsystemen.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 15 juli 2022


Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die Animatiestudio Groei aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens delen. Animatiestudio Groei verzamelt en maakt gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Animatiestudio Groei zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van de website en diensten, dan kan Animatiestudio Groei alsmede haar webhost, mailservices, telefoondienst, online platform en betaalsystemen de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (indien u een bestelling plaatst)
 • Persoonlijke en werkgerelateerde gegevens die u actief met Animatiestudio Groei deelt


Gronden voor de verwerking

Animatiestudio Groei, webhost, mailservices, online platform, telefoondienst en betaalsystemen verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Informatie waarmee we Animatiestudio Groei kunnen afstemmen op uw doelen en wensen en/of de doelen en wensen van uw organisatie
 • Animatiestudio Groei analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Animatiestudio Groei verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Animatiestudio Groei, webhost, telefoondienst, mailservices, online platform en betaalsystemen verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens

Animatiestudio Groei, webhost, mailservices, telefoondienst en betaalsystemen bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van websitebezoekers voor maximaal 7 jaar. Indien u bijvoorbeeld langer abonnee blijft op de nieuwsbrief of gedurende langere tijd gebruik maakt van (online) diensten van Animatiestudio Groei, kunnen uw gegevens langer worden bewaard.


Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact opnemen met Animatiestudio Groei. Animatiestudio Groei zorgt ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat Animatiestudio Groei uw informatie verwijdert, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. Animatiestudio Groei zal zich inspannen zo tijdig mogelijk te reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen

Animatiestudio Groei zal uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens

Animatiestudio Groei draagt geen gegevens aan derden over.

Animatiestudio Groei maakt wel gebruik van systemen van derden. Denk aan wehosting, mailservices, online platform, telefoonverkeer en betaalsystemen. Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kan onze webhost en/of mailsysteem en/of betaalsystemen gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen zij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen zij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen deze partijen uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

Web-analytics

Gegevens die u online verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Phoenix Analytics, Google Analytics, Microsoft en Mailblue. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.


Cookies website

Animatiestudio Groei wil u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. De webhost en mailservices plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site en wisselwerking tussen website en mailservice. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruikt de webhost analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging online websitebezoek

De webhost van Animatiestudio Groei zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. De webhost partij van Animatiestudio Groei geeft aan onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen te hebben genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.

Websites, diensten van derden en overige

De diensten van webhost Phoenix omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Zij verwerken dergelijke gegevens namens Animatiestudio Groei. Als u vragen heeft over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kunt u contact opnemen met Animatiestudio Groei.

Animatiestudio Groei maakt met name gebruik van de online systemen van Phoenix, Plug & Pay, Mollie, Mailblue, Adobe, Microsoft, t-Mobile, WeTransfer, en Google-Analytics. Animatiestudio Groei kan niet garanderen dat deze partijen en hun derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Animatiestudio Groei adviseert u de privacyverklaringen van bovenstaande partijen en hun derden te lezen. Informatieverwerking van de betrokken partijen kan wijzigen.

Online gegevensverkeer is nooit 100% veilig.

Animatiestudio Groei heeft haar uiterste best gedaan u zo goed mogelijk te informeren.

Indien u persoonlijke gegevens met Animatiestudio Groei wilt delen en heeft u vragen over de gegevensverwerking of wilt u gegevens graag per post toesturen. Animatiestudio Groei denkt graag met u mee. Neemt u in dat geval contact op met

marleen@ animatiestudiogroei.nl

NB. Indien u Animatiestudio Groei wilt mailen over de verwerking van persoonsgegevens, verwijdert u dan voor het mailen de spaties. Deze zijn geplaatst om spambots te voorkomen.